Menadžment kvaliteta

Politika sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) kompanije „13. Jul – Plantaže” a.d. sastavni je dio poslovanja preko 20 godina i usmjerena je na ostvarenje poslovnih ciljeva, održavanje i unapređenje ukupnih performansi poslovanja.

“13 Jul – Plantaže” a.d su prve u Crnoj Gori, još 1996. godine, svoje ukupno poslovanje uskladile sa međunarodnim standardima ISO 9000, i to:

 • ISO 9002 -1999, sertifikovan od SZS
 • ISO 9001- 2003, sertifikovan od SGS
 • HACCP – 2003, sertifikovan od SGS
 • ISO 14001 – 2004, sertifikovan od SGS
 • ISO 22000 – 2013, sertifikovan od SGS

Sertifikovanjem Sistema menadžmenta bezbjednošću hrane (FSMS) ISO 22000, kompanija “13. Jul – Plantaže”a.d. je potvrdila potrošačima širom svijeta da veliku pažnju posvećuje higijenskoj ispravnosti proizvodnje, a svoje poslovanje i kvalitet proizvoda, uključujući i njegovu bezbjednost, osigurava prema međunarodnim standardima Codex Alimentarius i ISO 22000:2018 .

Recertifikacijom EMS ISO 14001:2015 kompanija je prihvatila i potvrdila principe ekološkog menadžmenta.

Zajednički okvir standardima integrisanog Sistema menadžmenta kvalitetom (IMS) je sledeći:

 • Naglasak na liderstvu
 • Fokus na upravljanju rizicima
 • Naglasak na mjerenju i promjenama ciljeva
 • Komunikacija i svijest
 • Povećan fokus na perspektivu životnog ciklusa

Poslovna politika kompanije posvećena je zadovoljstvu kupaca, održivom razvoju, bezbjednosti i zdravlju na radu, kao i zaštiti životne sredine.

U skladu sa ciljevima društveno odgovornog poslovanja, kompanija je postavila ciljeve održivog razvoja i ušteda energije na različitim nivoima upravljanja procesima proizvodnje.

U skladu sa takvim načelima osiguranja kvaliteta, proklamovana je i odgovarajuća politika kvaliteta.

POLITIKA KVALITETA

MISIJA “13 Jul – Plantaže” a.d. je razvoj i proizvodnja vinskog i stonog grožđa, stone breskve, vina, voćnih rakija i ribe i pružanju ugostiteljskih usluga koje ispunjavaju razne zahtjeve korisnika i važećih zakona i propisa.

VIZIJA “13 Jul – Plantaže” a.d. je da uvijek budu među vodećim na domaćem i ino tržištu u pogledu kvaliteta proizvoda i usluga.

 • Svoju viziju “13 Jul – Plantaže” a.d. ostvaruje uspostavljanjem, primjenom i stalnim poboljšanjem Sistema menadžmenta kvalitetaom usaglašenog sa zahtijevima Standarda ISO 9001:2015, koji uključuje:
 • Stalno praćenje razvoja tehnologije u cilju ispunjenja zahtjeva korisnika
 • Sistematsku obuku zaposlenih radi ispunjenja novih zahtjeva tržišta
 • Stalno poboljšanje Sistema menadžmenta kvalitetom
 • Postizanje visokog stepena zadovoljenja korisnika poštovanjem ugovorenih rokova i kvalitetom naših proizvoda i usluga
 • Postizanje visokog stepena zadovoljenja zaposlenih obezbjeđenjem dobrih uslova rada, životnog standarda i podsticanjem razvoja sposobnosti svakog zaposlenog i njegove solidarnosti i motivacije da doprinese uspjehu preduzeća
 • Zaštitu interesa preduzeća doslednim poštovanjem zahtjeva Zakona i propisa i zahtjeva društva
 • Smanjenje troškova kontinuiranim poboljšanjem efektivnosti i efikasnosti svih procesa, postizanje visokog stepena zadovoljenja isporučilaca uspostavljanjem i njegovanjem partnerskih odnosa

OPREDELJENOST RUKOVODSTVA

Najviše rukovodstvo gaji domaćinski odnos prema imovini i postupa u skladu sa načelom da je identifikovalo vlasnike procesa i dodjelilo im pune odgovornosti i ovlašćenja. Opredeljenost rukovodstva je propisana Poslovnikom o kvalitetu:

 • Prihvatili smo obavezu da razvijamo, primjenjujemo i stalno poboljšavamo QMS
 • Utvrdili smo područje primjene QMS, EMS-a, HACCP i ISO 22000
 • Utvrdili smo ciljeve kvaliteta i programe za njihovo ostvarenje
 • Obezbjedili potrebne resurse
 • Unaprijedili interne i eksterne komunikacije
 • Zaposlene upućujemo na obuke
 • Saopštili svim zaposlenima ciljeve kvaliteta i planove njihove realizacije
 • Obavještavamo zaposlene o važnosti isunjenja zahtjeva korisnika i normativnih dokumenata

USRESREĐENOST NA KORISNIKA

 • Aktivnosti prodaje uključuju i utvrđivanje zahtjeva korisnika
 • Pratimo i mjerimo zadovoljstvo korisnika
 • Stalno poboljšavamo QMS tražeći da povećamo zadovoljstvo korisnika
 • Identifikovani su procesi koji čine sistem menadžmenta kvalitetom
 • Praćenje i mjerenje perfomansi tih procesa
 • Na osnovu rezultata analiza i podataka pratimo ostvarenje ciljeva
 • Planiranje i postavljanje novih ciljeva
 • Donošenje odluka na bazi činjenica je princip koji pojačava odgovornost zaposlenih, posebno rukovodilaca, tako da se odluka donosi samo poštujući načelo “tačno je samo ono što se može dokazati.”

CILJEVI KVALITETA

U protekolom periodu su bili mnogobrojni. Ostavrenje ciljeva definisano je:

 • Planovima za njihovo ostvarenje
 • Odgovornosti za ključne aktivnosti
 • Rokovima za svaku aktivnost
 • Neophodnim resursima

CILJEVI I BENEFITI

 • Povećanje obima proizvodnje u svim segmentima
 • Povećanje dobiti
 • Povećanje proizvodnje vrhunskih vina u odnosu na kvalitetna vina
 • Proširenje palete proizvoda, razvoj novih proizvoda i proizvodnih programa
 • Podizanje novih zasada vinograda, voćnjaka i maslinjaka sa novim sortama i uzgojnim oblicima
 • Održiv razvoj i poslovanje

MISIJA, VIZIJA I VRIJEDNOSTI ODRŽIVOG RAZVOJA – “13 JUL PLANTAŽE” A.D.

Naša vizija je da budemo dobri upravljači zemljišnim i vodenim resursima Ćemovskog polja, istovremeno poboljšavajući društvenu i kulturnu vrijednost industrije vina i proizvodnje voća. Poboljšavajući svoju ekonomsku održivost, nastojimo spremno da dočekamo izazove u budućnosti i postanemo regionalni lider u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Održivo vinogradarstvo i vinarstvo nije važno samo danas, već je od značaja i za budućnost. Održive prakse pomažu nam da proizvodimo izvanredna vina, dok istovremeno štitimo cjelokupan proizvodni program, čuvamo ljepotu i zdravlje naše životne sredine za buduće generacije, nastojimo da poboljšamo odnose sa zaposlenima, lokalnom zajednicom i potrošačima.

Pozicioniranjem kompanije u nacionalnoj i regionalnoj vinskoj industriji kao lidera u proizvodnji voća, vina i rakija vrhunskog kvaliteta proizvedenih od crnogorskih autohtonih sorti grožđa, regionalnog lidera u održivosti i inovacijama, nastojimo da očuvamo i ojačamo brend proizvoda. Takvu misiju promovisaćemo do globalnog nivoa.

Kompanijsku viziju možemo ostvariti radeći odgovorno:

 1. Na neprekidnom unapređenju vrijednosti kvaliteta
 2. Inovativnosti
 3. Širenju tržišta
 4. Na troškovnoj efikasnosti i profitabilnosti
 5. Vodeći računa o radnom okruženju

Naš cilj je i širenje/diverzifikacija proizvodnje

Jedan od prioriteta je adaptacija na globalne izazove – klimatske promjene

To ćemo raditi zajedno pružajući priliku da svim procesima upravljaju posvećeni ljudi, povezujući sve organizacione cjeline preduzeća – „13 Jul Plantaže“ a.d. u jedinstven poslovni sistem!

(Podgorica, Oktobar 2021)

_________________________________________________________________