Tenderi

28.07.2021. Pozivno pismo za dostavljanje ponude za prodaju vinskog destilata

26.07.2021. Izmjene zahtjeva za prikupljanje ponuda br. 4364/1 od 02.07. za postupak nabavke roba plutani čepovi po partijama

02.07.2021. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke hrane i pića po partijama

02.07.2021. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke roba plutani čepovi po partijama

29.06.2021. Izmjene zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke roba

23.07.2021. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke roba

03.06.2021. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke sredstva za fermentaciju

02.06.2021. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke sredstava za korekciju vina

01.06.2021. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke vinske kiseline

12.05.2021. Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku roba gajbe za voće (drvene nove)