Tenderi

12.05.2021. Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku roba gajbe za voće (drvene nove)

22.04.2021. Zahtjev za prikupljanje ponuda

Instalacije GIS-a u kompaniji “13. Jul -Plantaže”

19.04.2021. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke pocinkovane metalne žice i pocinkovanih metalnih stubova i rebraste armature

01.04.2021. Izmjena

Zahtjeva za prikupljanje ponuda  broj: 2421/1 od 26.03.2219.godine  za nabavku  sistema za navodnjavanje „kap po kap“

31.03.2021. Izmjene

Zahtjeva za prikupljanje ponuda  broj: 2421/1 od 26.03.2219.godine  za nabavku  sistema za navodnjavanje „kap po kap“

26.03.2021. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke Sitema za navodnjavanje “kap po kap”

23.03.2021. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke Stajnjaka

18.03. Izmjena 2 zahtjeva za prikupljanje ponuda za postupak nabavke usluga fizičke zaštite imovine i lica

17.03. Izmjene zahteva za postupak nabavke za prikupljanje usluga fizičke zaštite imovine i lica

11.03.2021. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke usluga fizičke zaštite imovine lica