Odbor direktora

mr Nebojša Vuksanović

Predsjednik Odbora direktora

mr Snježana Pavićević

Zamjenik Predsjednika Odbora direktora

mr Miloš Popović

Član

Marija Nikčević

Član

Darko Rasović

Član

Boris Boričić

Član

mr Nikola Perišić

Član