Menadžment

Verica Maraš, dipl. ecc

Izvršna direktorica
verica.maras@plantaze.com

Veselin Đurišić, dipl. ecc

Direktor prodaje i marketinga
veselin.djurisic@plantaze.com

Dušan Kankaraš, dipl.ing

Direktor vinogradarsko-voćarske proizvodnje
dusan.kankaras@plantaze.com

Bojan Gašović, dipl. ing

Direktor prerade grožđa i proizvodnje vina i jakih alkoholnih pića
bojan.gasovic@plantaze.com

Davorka Kodžulović, Msc. ecc

Direktorica finansija
davorka.kodzulovic@plantaze.com

Miroslav Vuković, dipl.prav.

Direktor sektora za pravne i opšte poslove
miroslav.vukovic@plantaze.com

Vesna Đurišić-Vujičić, dipl.ecc

Direktorica sektora nabavke i logistike
vesna.djurisic.vujicic@plantaze.com

Dr Vesna Maraš

Direktorica sektora razvoja
vesna.maras@plantaze.com

Luka Mišović, Msc.ecc

Direktor sektora Investicija
luka.misovic@plantaze.com

Nevenka Kavarić, dipl. ing.

Direktorica Tenničkog održavanja
nevenka.kavaric@plantaze.com

Saša Vujičić, Msc.ecc

Direktor kontrole kvaliteta
sasa.vujicic@plantaze.com