Tenderi

31.03.2023. Izmjene i dopune zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku roba – Gajbe za voce (drvene – nove)

29.03.2023. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke roba – Hrana za ribe

20.03.2023. Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku roba – Gajbe za voće (drvene – nove)

15.03.2023. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke – Aluminijski navojni zatvarači

15.03.2023. Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku roba – Paleta po partijama

14.03.2023. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke ležajeva i semeringa

09.03.2023. Izmjene i dopuna Zahtjeva za prikupljanje ponuda za nabavku plutanih čepova po partijama od 01.03.2023.godine

03.03.2023. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke – Hrane i pića, po partijama