Tenderi

17.06.2020. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak Crpne potopne pumpe

04.06.2020. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke usluga odvoza i odlaganja opasnog otpada

03.06.2020. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke sredstava za fermentaciju

26.05.2020. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke drvenih alternativa za korekciju vina

14.05.2020. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke sredstava za korekciju vina

12.05.2020. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke vinske kisjeline

04.05.2020. Izmjena Zahtjeva za prikupljanje ponuda za nabavku reklamne opremne

16.04.2020. Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku nabavke reklamne opreme

16.04.2020. Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku nabavke hrane, po partijama

16.04.2020. Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku nabavke-drvene gajbe