Tenderi

25.10.2019. JAVNI POZIV Plantaže prodaja nepokretnosti 590 4 KO Podglavice

18.10.2019. Zahtjev – nabavka hrane za ribu 2019

02.10.2019. Zahtijev za prikupljanje ponuda Hrana 2019

20.09.2019. Izmjena Zahtjeva za nabavku kancelarijskog materijala 2019

20.09.2019. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke Barika

17.09.2019. Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku kancelarijskog materijala (po partijama)

23.08.2019. Izmjene i dopune zahtjeva za prikupljanje ponuda za postupak nabavke roba – Kartonske ambalaže po partijama

23.08.2019. Javni poziv za prodaju zemljista u Podgorici, KO Donja Gorica 4002-1 i 4026-6

08.08.2019. Zahtjev za prikupljanje ponuda – kartonska ambalaža 2019

31.07.2019. Zahtjev sredstva za higijenu- ponovljeni