Tenderi

12.08.2020. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke piće, po partijama

28.07.2020.Objavljen poziv za prikupljanje ponuda za izbor revizora

23.07.2020. Javni poziv br. 11/2020 za prikupljanje ponuda za prodaju nepokretnosti

01.07.2020. Izmjene zahtjeva za prikupljanje ponuda za postupak nabavke roba vučenog berača br. 4826/1 od 25.06.2020. god.

25.06.2020. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke vučenog berača

23.06.2020. Izmjene Zahtjeva za prikupljanje ponuda za postupak nabavke roba crne potopne pumpe

17.06.2020. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak Crpne potopne pumpe

04.06.2020. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke usluga odvoza i odlaganja opasnog otpada

03.06.2020. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke sredstava za fermentaciju

26.05.2020. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke drvenih alternativa za korekciju vina