Tenderi

25.08.2023. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke – Traktora

17.08.2023. Javni poziv br. 4938 za prikupljanje ponuda za prodaju motornih vozila

18.07.2023. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke – Kompozitne armature za potrebe podizanja novih zasada

12.07.2023. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke roba – kartonske ambalaže za vrhunska bijela i roze vina i premium crvena i bijela vina