Tenderi

02.03.2021. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke roba – HRANA ZA RIBU

04.02.2021. Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavku roba vještačkih đubriva po partijama

27.01.2022. Izmjene zahtjeva za prikupljanje ponuda za postupak nabavke sredstava za zaštitu bilja br. 204/2201/1

22.01.2021. Zahtev za prikupljanje ponuda za nabavku roba sredstava za zaštitu bilja

21.01.2021. Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavku roba – mineralnih đubriva

22.12.2020. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke roba kartonske ambalaže

16.11.2020. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke pića negazirana voda

29.10.2020. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke roba po partijama

16.10.2020. Izmjene zahtjeva za prikupljanje ponuda za postupak nabavke – aluminijumski navojni zatvarači –

07.10.2020. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke roba – aluminijumski navojni zatvarači