30.10.2018. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak radova na bušenju nove eksploatacione bušotine