29.10.2020. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke roba po partijama