28.11.2017. Izmjene i dopune zahtjeva za prikupljanje ponuda za postupak nabavke roba klipnih pumpi za pretakanje vina