26.05.2016. Obavještenje o javnoj nabavci – Nabavka hrane po partijama – morska riba i plodovi mora