25.07.2018. Izmjene i dopune zahtjeva za prikupljanje ponuda za postupak nabavke roba Vučenog berača