23.11.2017. Izmjene i dopune zahtjeva za prikupljanje ponuda za postupak nabavke roba – Klipnih pumpi za pretakanje vina