23.08.2019. Izmjene i dopune zahtjeva za prikupljanje ponuda za postupak nabavke roba – Kartonske ambalaže po partijama