20.06.2022. Izmjene i dopune zahtjeva za prikupljanje ponuda za postupak nabavke sredstava za fermentaciju