18.12.2018. Izmjene i dopune zahtjeva za prikupljanje ponuda za postupak nabavke sistema za navodnjavanje – kap po kap