17.08.2020.Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke Barika