16.04.2020. Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku nabavke hrane, po partijama