15.08.2022. Zahtjev za prikupljanje ponuda  za izvođenje radova  na adaptaciji Hale C – elektrotehničke instalacije