15.06.2017. Obavještenje o javnoj nabavci- Nabavka usluge reparacije oštećenih komponenata i izrade rezervnih djelova