14.05.2016. Obavještenje o javnoj nabavci – Nabavka usluga reparacije oštećenih komponenata i izrade rezervnih djelova mašinskom obradom