14.02.2023. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke roba po partijama – Nafta, naftni derivati i plin