12.08.2020. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke piće, po partijama