12.01.2018. Izmjene i dopune zahtjeva za prikupljanje ponuda za postupak nabavke roba -Pocinkovane metalne žice i pocinkovanih metalnih stubova