08.08.2017. Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavku roba – rezervnih djelova – po partijama – za potrebe naručioca – „13 Jul Plantaže” A.D. Podgorica za period od jedne godine