04.12.2018. Javni poziv br. 3-2018 za prikupljanje ponuda za prodaju nepokretnosti na Marezi