04.11.2022. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke hrane po partijama