03.06.2016. Obavještenje o javnoj nabavci – Nabavka usluga revizija završnog računa „13 Jul-Plantaže“ a.d. Podgorica za 2016. godinu