Lozni kalemovi

Proizvodnja loznih kalemova u kompaniji 13. Jul Plantaže vezana je pre svega za proizvodnju autohtonih sorti vinove loze: Vranca, Kratošije i Krstača. Vremenom se razvila proizvodnja i drugih sorti koje su neophodne za zasnivanje novih vinograda. Kada su u pitanju stone sorte proizvode se lozni kalemovi za: Kardinal, Ribijer, Muskat Italija, Pleven, Viktorija, a od vinskih sorti: Vranac, Kratošija, Merlot, Krstač, Chardonnay, Pino Blanc, Malvazija, Cabernet Sauvignon i druge. Prvi potez bio je podizanje modernog matičnjaka 2000-te godine odnosno 2856 loznih podloga po hektaru, da bi se sadnja završila 2006-te godine i podiglo 40 ha matičnjaka. Tada su posađene sorte loznih podloga koje se odlično uklapaju u teško skeletno zemljište i čiji korijenov sistem prodire do dubljih slojeva zemljišta, kalemovi koji bolje podnose sušu, imaju bolji prijem prilikom sadnje i daju manji ali kvalitetniji rod. Godišnja proizvodnja reznica za kalemljenje u našem matičnjaku kreće se od 500.000 do 700.000 hiljada. Od te količine se proizvede od 250.000 do 350.000 loznih kalemova prve klase. Kompanija 13. Jul Plantaže do sada je proizvela 6.500.000 loznih kalemova, prevenstveno za zasnivanje svojih zasada i taj broj se povećava iz godine u godinu.