Stono grožđe

Vinograd Plantaža predstavlja jedan od najvećih vinograda iz jednog komada u Evropi i prostire se na 2 300 hetktara, na kojem je zasađeno 29 vinskih i 8 stonih sorti grožđa. Zasadi pod stonim sortama zauzimaju površinu od 138 ha. Godišnje se na Ćemovskom polje proizvede oko 2 miliona kilograma stonog grožđa. Berba stonih sorti traje od početka jula pa do kraja septembra, zavisno od vremenskih prilika.

Među stonim sortama najzastupljeniji su Kardinal i Ribijer, a od ostalih sorti tu su Muskat Italija, Viktorija i druge.