Potrebni radnici na poslovima berbe breskve u kompaniji

Kompanija “13.Jul-Plantaže” počela je sa berbom breskve u ponedeljak 31. maja. U toku je oglas za prijem 50 izvršilaca na sezonskim poslovima berbe breskve, na Ćemovskom polju.

Cijena:

Poslovi na berbi breskve plaćaju se po učinku, i to: 

  • Cijena jednoredne drvene gajbice sa prošlogodišnjih 0,18 centi povećana je na 0,25 centi.
  • Prošlogodišnja cijena plastične gajbe sa 0,35 centi povećana je na 0,40 centi.

Prevoz

Kompanija “13. Jul –Plantaže” obezbjeđuje prevoz.

Mjesto polaska: autobusko stajalište ispred Sahat kule ( Stara Varoš);

Vrijeme polaska: 6:20 h

( po završetku posla, obezbijeđen je  povratak do grada –  Sahat kula).

Smještaj i hrana

Za sezonske radnike sa prebivalištem van teritorije Glavnog grada Podgorice obezbijeđeni su  smještaj u paviljonima na Ćemovskom polju i tri obroka.

Za sve dodatne informacije u vezi sa uslovima kontakt telefon 067 840 024.

Dokumentacija

Od dokumentacije prilikom zapošljavanja potrebno je priložiti  radnu knjižicu, kopiju lične karte i kopiju žiro računa.

Za starosne penzionere prilikom prijave potrebno je priložiti kopiju rješenja o penziji , kopiju lične karte, kao i kopiju žiro računa. Invalidskim penzionerima zakon ne dozvoljava da rade.

Ukoliko se žele zaposliti lica mlađa od 18 godina, pored gore navedene obavezne dokumentacije, potrebno je priložiti ljekarsko uvjerenje, kao i ovjerenu saglasnost oba roditelja.