Za predsjednika izabran prof. dr Božo Mihailović

Saopštenje   za   javnost nakon održane konstutivne sjednice odbora direktora  „13 JUL PLANTAŽE“  a.d. 30.09.2020.

U  skladu sa odredbama Statuta održana je konstitutivna sjednica  Odbora direktora,  na kojoj je za predsjednika izabran prof. dr Božo Mihailović,  a za zamjenika predsjednika Dušan Perović.

Skupština akcionara je  takođe za članove Odbora izabrala:  mr Đorđija Rajkovića, prof. dr Bobana Melovića, prof. dr Veselina Orlandića, mr Seada Šahmana, Vladislava Dulovića,  mr Zorana Senića i mr Nikolu Perišića.

Odbor direktora je   u prihvatio preporuku Ministarstva finansija o  „ograničenju najviše zarade u visini od 3 prosječne zarade u Društvu, uključujući minuli rad“   i dao nalog Menadžemtu da izvrši njenu realizaciju, vodeći računa da bude usklađena sa pozitivnim zakonskim propisima. Polazeći od navedenog, zaključeno je  i da zarade zaposlenih u potpunosti  treba da budu usklađene sa mjesečnim rezultatima poslovanja, u uslovima djelovanja virusa Covid 19.

Takođe,  Odbor je inicirao da  naknade  članovima Odbora budu usklađene (u odgvarajućoj srazmjeri) prema navednoj preporuci, kao i prema rezultatima poslovanja Kompanije, a shodno zakonskim i statutarnim obavezama. Time se želi dati precizna informacija o budućim naknadama članovima danas konstituisanog Odbora, a kako bi se demantovale, informacije koje su ovih dana plasirane u medijima.

Odbor direktora je  upoznat sa  svjetskim medaljama (ukupno osam) i priznanjima, koje su dobijene  za vina kompanije „13 Jul-Plantaže“a.d. na prestižnom svjetskom vinskom takmičenju Decanter World  Wine Awards u Londonu  za  2020. godinu. Odbor direktora je razmotrio i  više tekućih pitanja iz svoje nadležnosti.