Saopštenje povodom podnošenja tužbe kompanije

„13. jul Plantaže“ a.d. Podgorica protiv Valerije Saveljić

Podgorica 28.06.2019.

Dana 24.09.2020. godine Kompanija „13. Jul Plantaže“ a.d. Podgorica podnijela je Osnovnom sudu u Podgorici tužbu protiv Valerije Saveljić iz Podgorice, kojom je traženo da se utvrdi da je tužena u periodu od 30.10.2019. godine do 08.05.2020. godine, u više navrata, javnim iznošenjem putem medija neistinitih tvrdnji o poslovanju kompanije, uvredljivih komentara na rad njenih rukovodilaca i neovlašćenim objavljivanjem povjerljivih poslovnih informacija i iznošenjem neistinitih informacija o položaju zaposlenih u kompaniji,  narušila poslovni ugled i povrijedila prava ličnosti tužioca na način što je u svojim javnim nastupima stvarala sliku u crnogorskoj javnosti da se poslovne aktivnosti u kompaniji odvijaju nestručno, neodgovorno i nezakonito, usljed čega je svjesno ugrozila poslovni odnos kompanije i njegovih poslovnih partnera, kao i rejting kompanije na domaćem i međunarodnom tržištu.

Zloupotrebljavajući poziciju bivšeg menadžera kompanije, kojem je radni odnos prestao krajem 2019. godine, neprimjereno eksploatišući u javnosti poziciju člana glavnog odobra u političkoj partiji URA, tužena Valerija Saveljić je u periodu od okrobra do kraja decembra 2019. godine neovlašćeno putem medija, uvredljivo i klevetnički, na štetu kompanije i njenih zaposlenih, iznijela niz povjerljivih poslovnih informacija sa ciljem da se kod građana i poslovnih partnera kompanije formira utisak o njenom nezakonitom poslovanju.

Obim tema kojima se tužena Valerija Saveljić nezakonito (i jednako nekompetentno) bavila prevazilazi format korporacijskog saopštenja. Na udaru „ekspertize“ tužene našli su se partneri kompanije i konkretni komercijalni aranžmani, ali i poslovanje Plantaža u svim aspektima. Tužena je pokazala da se jednako razumije u komercijalne, računovodstvene, finansijske, organizacione i druge aspekte poslovanja kompanije. Njenog mača nijesu bile pošteđene dojučerašnje kolege, ljudi sa kojima je provela godine u kreiranju i sprovođenju brojnih politika u kompaniji; u odnosu na njih nije demonstriran minimalan nivo komunikacijske kulture koji razumna lica opravdano očekuju od maloljetnika.

U svim poslovima dojučerašnjih kolega i članova Odbora direktora, tužena je počev od 2015. godine prepoznala bezbrojna krivična djela iz domena organizovanog kriminala, što je bio povod da istrajava u podnošenju krivičnih prijava po različitim osnovama, kako protiv kompanije tako i protiv kompanijske uprave  (podnijela je ukupno sedam krivičnih prijava i za svaku je dobila odgovor od nadležnog državnog tužilaštva da su iste odbačene). Patološku mržnju tužene prema svemu što kompanija predstavlja nije mogla obuzdati ni činjenica da nadležni državni tužioci nijesu bili u stanju da prepoznaju njene „argumente“; tužena je nastavila da elaborira „osnovanost“ odbačenih krivičnih prijava, vjerovatno u interesu njene političke karijere, koju evidentno pokušava da izgradi na temelju narativa o lopovluku i krađama kompanijskog menadžmenta.

Kao najveći crnogorski proizvođač vinskog i stonog grožđa, vina i drugih alkoholnih  pića, i jedan od najvećih nacionalnih proizvođača konzumne breskve i maslinovog ulja, Plantaže nesporno posjeduju poslovni ugled koji je pažljivo i strpljivo stvaran, čuvan i branjen tokom više od pola vijeka. Od kad je postavljen kamen temeljac razvoja crnogorskog vinogradarstva i proizvodnje vina (1977-1982. godine, projekat “Ćemovsko polje”, kada je počela sadnja vinove loze na površini od 2.000 ha) do danas, kompanija je poslovala društveno odgovorno, pomažući građane Crne Gore, njene ustanove i druge subjekte kojima je pomoć bila potrebna.

Plantaže očekuju da crnogorski sudovi pažljivo razmotre činjenice i argumentaciju na kojima se zasniva tužba i da pošalju poruku crnogorskoj javnosti da se na lažima, logički impotentnim konstrukcijama, jeftinim stranačkim manipulacijama, afirmaciji filozofije palanke i banalnostima kao komunikacijskom metodu ne može graditi ozbiljna poslovna i – zbog isključivo povrijeđenih ličnih interesa – moralno sporna i ideološko nemotivisana preletačka politička karijera.

  Polazeći od principa društveno odgovornog poslovanja, Plantaže će dosuđeni iznos štete  donirati Dječijem domu “Mladost” u Bijeloj.