Korporativna filantropija – glavna vrijednost naše kompanije

Korporativna filantropija sastavni je dio poslovne politike kompanije 
“13. Jul – Plantaže”, koja je za svojih više od pola vijeka postojanja pokazala visok stepen društvene odgovornosti prema zajednici u kojoj posluje, zaposlenima, životnoj sredini i partnerima sa kojima sarađuje.

S obzirom na to da je tržište Srbije tradicionalno jedno od najvećih izvoznih tržišta za Kompaniju, da su potrošači na tom tržištu vijerni brendu koji predstavljamo, Odbor direktora prepoznao je Maternatičku gimnaziju u Beogradu, kao školu od posebnog nacionalnog značaja i interesa za razvoj zajednice, promociju nauke i znanja, a u cilju poboljšanja i olakšavanja njenih aktivnosti na teritoriji Republike Srbije, donio je odluku da pomogne ovu instuticiju kroz donaciju. 

Imajući u vidu da je znanje najvažniji strateški resurs, odlučili smo se da ove godine, donaciju dodijelimo Matematičkoj gimanziji u Beogradu, koja je izvanrednim rezultatima postala prepoznatljiv brend širom svijeta. Matematička gimnazija u Beogradu jedinstvena je srednja škola za talentovane učenike u oblasti matematike, informatike i prirodnih nauka. Naša želja je bila da ovom donacijom pomognemo njenim  talentovanim učenicima na unapređenju intelektualnog kapitala i da ih podstaknemo na ostvarivanje još boljih rezultata. Ujedno ovo je izvanredna prilika da se na ovaj način zahvalimo svim potrošačima na ovom, za nas, strateški važnom tržištu”.  –  Istakla je Verica Maraš, izvršna direktorica kompanije
“13. Jul – Plantaže”, prilikom dodele donacije. 

Takođe čestitamo učenicima Matematičke gimnazije u Beogradu i njenim profesorima čestitamo na svim uspjesima koje su do sada postigli.