01.07.2020. Izmjene zahtjeva za prikupljanje ponuda za postupak nabavke roba vučenog berača br. 4826/1 od 25.06.2020. god.