22.07.2019. Izmjene zahtjeva za prikupljanje ponuda od 18.07.2019.godine za nabavku barika i tanka za fermentaciju