31.05.2018. Izmjene zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke nafte i naftnih derivata