29.04.2022. Javni poziv za prijavu na javnu licitaciju za prodaju nepokretnosti