28.05.2024. Javni poziv za izbor ekonomski najpovoljnije ponude – društva za reviziju/ovlašćenog revizora koji će obaviti reviziju finansijskih izvještaja AD “13. Jul- Plantaže” Podgorica za 2024.godinu