28.03.2017. Obavještenje o javnoj nabavci – Nabavka usluga odvoza i odlaganja opasnog otpada