27.12.2023. Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku roba – PALETA po partijama