26.10.2017. Izmjene i dopune zahtjeva za prikupljanje ponuda za postupak nabavke roba – Kamiona za prevoz robe