25.09.2023. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke – Stubovi i žice za potrebe podizanja novih zasada