25.09.2017. Izmjene zahtjeva za prikupljanje ponuda za nabavku zatvarača za flašu 0,187l