25.08.2023. Zahtjev za prikupljanje ponuda za postupak nabavke – Traktora