24.05.2024. IZMJENE I DOPUNE Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavku drvenog tanka za fermentaciju vina br. 2924/1 od 15.05.2024.godine, za postupak nabavke roba – drvenog tanka za fermantaciju vina