24.03.2020. Zahtjev za prikupljanje ponuda za kontinualnu presu – specifikacija – final