24.03.2016. Obavještenje o javnoj nabavci – Nabavka usluga reparacije ostećenih komponenata i izrade rezervnih djelova mašinskom obradom i usluga mašinske obrade sklopova motora i generalnog remonta motora sus