23.06.2020. Izmjene Zahtjeva za prikupljanje ponuda za postupak nabavke roba crne potopne pumpe