22.07.2022. Izmjene i dopune zahtjeva za prikupljanje ponuda za izvođenje radova na adaptaciji Hale C