21.02.2024. Javni poziv br. 28/2024 za prijavu na javnu licitaciju za prodaju nepokretnosti