20.12.2019. Zahtjev za prikupljanje ponuda za prikuljučenje bunara